MATEMATYKA


Zajęcia prowadzi Filip Iwiński - założyciel Bydgoskiego Centrum Nauki inżynier specjalizacji inżynierii powypadkowej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ponadto studiował na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Korepetytor z doświadczeniem od 2015 roku, co rocznie przygotowując około 50-60 osób na różnych etapach edukacji. Prowadzi zajęcia na każdym poziomie.

- Szkoła podstawowa – bieżący oraz zaległy materiał. Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu kończącego szkołę podstawową. Przygotowanie do konkursów matematycznych np. Kangur.

- Szkoła średnia – bieżący oraz przyszły materiał. Przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 

- Szkoła wyższa – przygotowanie do kolokwium oraz egzaminów. Nadrobienie zaległości ze szkoły średniej oraz nauka bieżącego materiału. 

- DOROŚLI – przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz akademickich. Przypomnienie wiadomości z lat szkoły. Pracuje z dorosłymi, niezmiennie od 5 lat.

 

Cena korepetycji z matematyki wynosi 70 zł za 60 minut zajęć. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach oraz w formie online. 


Filip Iwiński - Jestem inżynierem specjalizacji inżynierii powypadkowej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ponadto studiowałem na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnikii Rzeszowskiej.

Matematykę traktuję jako pasję i dlatego też z dużymi sukcesami przygotowuję swoich uczniów do poprawek, sprawdzianów, matur na poziomie podstawowym ( sam uzyskałem 98% ) oraz na poziomie rozszerzonym ( uzyskałem 84% ), egzaminów oraz kolokwiów na uczelniach wyższych ( posiadam stypendium naukowe ). Poza tym pomagam ludziom w zrozumieniu i nauczeniu konkretnego, jednego tematu, jeżeli istnieje taka potrzeba, jak i również do egzaminów poprawkowych, zarówno maturalnych jak i komisyjnych. Pomogę w zrozumieniu zagadnień na dany sprawdzian czy kartkówkę.

Przyszłym maturzystom oferuję pełne przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym jak i poziomie rozszerzonym.  Za pomocą przygotowanych przeze mnie zbiorów zadań, pracy na maturach z poprzednich lat czy przerobieniu zadań, które sprawiają problem w szkole.


Przyszłym studentom uczelni wyższych mogę zaoferować przygotowanie i przyspieszony "kurs" przygotowujący do matematyki na poziomie wyższym, aby matma na uczelni nie była straszna i nie dostarczała Wam zmartwień. Dla obecnych studentów oferuję przygotowaniu do kolokwium, egzaminu czy poprawki.

Przygotowywałem maturzystów , którzy dostali się na takie uczelnie jak m.in.:
-Politechnika Warszawska
-Politechnika Wrocławska
-Politechnika Gdańska
-Uniwersytet Mikołaja Kopernika
-Uniwersytet Adama Mickiewicza
-Collegium Medicum w Bydgoszczy
-Wojskowa Akademia Techniczna
-Szkoła Główna Służby pożarniczej
-Akademia Górniczo-Hutnicza

Poza topowymi uczelniami w Polsce, uczniowie z którymi współpracowałem, dostali się na lokalne uczelnie takie jak UTP w Bydgoszczy, czy UMK w Toruniu. 

Ponadto  oferuję pomoc w przygotowaniu do matury dla osób dorosłych, w ramach kursów indywidualnych rocznych lub dwuletnich . 

Dodatkowo , jeżeli uczeń nie jest zainteresowany studiowaniem, a chce "tylko zdać", dobieram zagadnienia indywidualnie, biorąc pod uwagę poziom, cel oraz preferencje ucznia.  

Podczas studiów przygotowywałem studentów, którzy nie mogli zdać tego przedmiotu, a po kilku spotkaniach ze mną potrafili wyjść na minimum 4.0 !

Z zakresu szkoły średniej (poziom podstawowy jak i rozszerzony) przygotuję z działów:

1. Liczby rzeczywiste, zbiory:
1.1. Własności liczb,
1.2. Liczby Rzeczywiste,
1.3. Wartość bezwzględna,
1.4. Procenty,
1.5. Działania na zbiorach,
1.6. Zadania z kontekstem realistycznym.

2. Funkcje:
2.1. Podstawowe pojecia - argument, wartość funkcji, dziedzina funkcji, miejsce zerowe funkcji, wykres funkcji,
2.2. Różne sposoby określania funkcji,
2.3. Zadania z kontekstem realistycznym,
2.4. Przekształcanie wykresu funkcji.

3. Funkcja liniowa:
3.1. Równania i nierówności liniowe,
3.2. Równanie prostej,
3.3. Badania równoległości oraz prostopadłosci funkcji,
3.4. Układy równań liniowych - rozwiązania algebraiczne oraz graficzne,
3.5. Funkcja liniowa,
3.6. Zadania optymalizacyjne,
3.7. Rozwiązywanie równań i nierwóności z wartością bezwględną,
3.8. Rozwiązywanie układów równań liniowych z wartością bezwzględną.

4. Funkcja kwadratowa:
4.1. Funkcja kwadratowa, parabola,
4.2. Wyznaczanie miejsc zerowych,
4.3. Przedstawienie funkcji w postaci ogólnej, iloczynowej, kanonicznej,
4.4 Wyznaczenie wzoru funkcji,
4.5. Rysowanie i opisywanie wykresu funkcji,
4.6. Wyznaczanie największej i najmniejszej wartości funkcji,
4.7. Równania i nierówności kwadratowe,
4.8. Zadania z kontekstem realistycznym,
4.9. Zadania optymalizacyjne,
4.10. Równania i nierówności z parametrem, przeprowadzanie dyskusji i wyciąganie wniosków.
4.11. Wzory Viete’a.
4.12. Rozwiązywanie układów równań stopnia drugiego z parametrem.

5. Wielomiany:
5.1. Stopień wielomianu,
5.2. Równość wielomianów, 
5.3. Pierwiastek wielomianu,
5.4. Dzielenie wielomianów,
5.5 Twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian,
5.6. Twierdzenie Bezouta,
5.7. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych, twierdzeni Hornera.
5.8. Nierówności wielomianowe.

6. Wyrażenia wymierne:
6.1. Wyrażenia wymierne,
6.2. Określanie dzidziny, zbioru wartości, przedziałów monotniczności, rysowanie funkcji,
6.3. Równania wymierne,
6.4. Proporcjonalność odwrotna.

7. Funkcja wykładnicza:
7.1. Obliczanie potęg,
7.2. Działania na potęgach, własności potęg,
7.3. Funkcja wykładnicza, własności oraz szkicowanie wykresu.

8. Funkcja logarytmiczna:
8.1. Definicja logarytmu,
8.2. Obliczanie logarytmu,
8.3. Twierdzenia o logarytmach,
8.4. Wykres funkcji logarytmicznej.

9. Trygonometria:
9.1. Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego,
9.2. Wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach 30, 45 i 60 stopni,
9.3. Związki między funkcjami trygonometrycznymi,
9.4. Własności funkcji trygonometrycznych,
9.5. Równania trygonometryczne,
9.6. Nierówności trygonometryczne,
9.7. Równania trygonometryczne z parametrem,
9.8. Parametr w funkcjach trygonometrycznych

10. Ciągi:
10.1. Ciąg określony wzorem,
10.2. Inne sposoby określania ciągu,
10.3. Ciąg arytemtyczny,
10.4. Ciąg geometryczny,
10.5. Ciąg arytmetczny + ciąg geometryczny,
10.6. Granica ciągu,
10.7. Szereg geometryczny.

11. Planimetria:
11.1. Trójkąty,
11.2. Równoległoboki,
10.3. Trapezy,
10.4. Okrąg, koło, kąt środkowy i wpisany,
10.5. Zadania z kontekstem realistycznym,
10.6. Jednokładność i podobieństwo,
10.7. Związki miarowe.

12. Geometria analityczna:
12.1. Prosta, wzajemne położenie dwóch prostych,
12.2. Okrąg,
12.3. Trójkąt,
12.4. Równoległoboki,
12.5. Trapezy,
12.6. Nierówność liniowa z dwoma niewiadomymi.

13. Stereometria:
13.1. Graniastosłupy,
13.2. Ostrosłupy,
13.3. Bryły obrotowe,
13.4. Zadania z kontekstem realistycznym.

14. Zadania optymalizacyjne:
14.1. Planimetria,
14.2. Geometria analityczna, 
14.3. Stereometria.

15. Rachunek prawdopodobieństwa:
15.1. Kombinatoryka,
15.2. Zadania z danym prawdopodobieństwem,
15.3. Zadania z funkcjami,
15.4. Zadania z ciągami,
15.5. Zadania z figurami geometrycznymi,
15.6. Własności prawdopodobieństwa,
15.7. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.

16. Statystyka.

17. Rachunek różniczkowy:
17.1. Granica funkcji, 
17.2. Funkcje ciągłe,
17.3. Pochodna funkcji i jej interpretacja,
17.4. Działania na pochodnych,
17.5. Własności funkcji różniczkowalnych,
17.6. Asymptoty wykresu funkcji.

Z zakresu matematyki wyższej (zarówno dla studentów jak i przyszłych studentów), przygotuję do takich działów jak:
-pojęcia wstępne, nierówności, równania modułowe
-ciągi skończone
-szeregi liczbowe
-funkcje
-granice funkcji
-pochodne funkcji
-liczby zespolone
-macierze (wyznaczniki, równania, rzędy, macierz odwrotna, ortogonalna, transponowana, wzory cramera, twierdzenie kroneckera - capelliego
-badania przebiegu zmienności funkcji
-wyrażenia nieoznaczone (reguła de L’Hospitala)
-całki nieoznaczone
-całki funkcji wymiernych, niewymiernych, funkcji przestępnych, trygonometrycznych
-całki oznaczone oraz ich zastosowanie
-całki niewłaściwe
-funkcje dwu lub więcej zmiennych
-całki podwójne ( objętość i pola powierzchni)
-całki potrójne
-równania różniczkowe pierwszego i drugiego rzędu, liniowe i nieliniowe ( rozdzielone zmienne, metody podstawiania, uzmienniania stałej, przewidywania, bernoulliego itd)


Zajęcia mogą mieć charakter przypomnienia konkretnego zagadnienia, działu, jak i również  kursu maturalnego indywidualnego lub dla grup na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

Zajęcia odbywają się na osiedlu  Wyżyny w Bydgoszczy ,w domu ucznia lub w umówionym miejscu. Istnieje również możliwość zajęć online.

 

ZAJĘCIA POZA BYDGOSZCZĄ MOŻLIWE WYŁĄCZNIE DLA GRUP.

 

Istnieje możliwość pracy w grupach! Ilość osób, miejsce oraz cena do uzgodnienia.

 

 

POSIADAM 100% ZDAWALNOŚĆ MATUR ORAZ EGZAMINÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. WIEM JAK PRZYGOTOWAĆ OSOBĘ, GRUPĘ DO DANEGO ZAGADNIENIA.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 795-761-133 lub bydgoskiecentrum@gmail.com.

 

Formularz zgłoszeniowy

Zainteresowany ofertą? zapraszam do kontaktu.

Kontakt


W umówionym miejscu

U prowadzącego lub ucznia

ONLINE

+48 795 761 133
(Filip Iwiński)

bydgoskiecentrum@gmail.com