JĘZYK POLSKI


Zajęcia prowadzi Justyna Rogalska - absolwentka IV L.O. w Bydgoszczy kierunku humanistyczno - kulturoznawczego, studentka lingwistyki stosowanej. Pasjonatka języka ojczystego, co można odczuć na zajęciach, a wyniki zobaczyć na sprawdzianach czy maturze. Od 2018 roku korepetytorka. Prowadzi zajęcia na każdym poziomie.

SZKOŁA PODSTAWOWA - bieżący oraz zaległy materiał. Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu kończącego szkołę podstawową. Pomoże z zadaniem domowym oraz przygotowaniem prac. 

- SZKOŁA ŚREDNIA – bieżący oraz przyszły materiał. Przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym w formie pisemnej oraz ustnej.

SZKOŁA WYŻSZA - prowadzi zajęcia z akwizycji i nauki języka.

- DOROŚLI – przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz akademickich. Przypomnienie wiadomości z lat szkoły. Doświadczona w pracy z ludźmi dorosłymi.

 

Cena korepetycji z języka polskiego wynosi 50 zł za 60 minut zajęć. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach oraz w formie online. 

 

Justyna Rogalska - absolwentka IV L.O. w Bydgoszczy kierunku humanistyczno - kulturoznawczego, studentka lingwistyki stosowanej. Pasjonatka języka ojczystego, co można odczuć na zajęciach, a wyniki zobaczyć na sprawdzianach czy maturze. Od 2018 roku korepetytorka. Prowadzi zajęcia na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej (podstawowym i rozszerzonym). W zakresie studiów prowadzi zajęcia z akwizycji i nauki języka.

 

Prowadzi zajęcia dla osób indywidualnych, w parach  jak i w grupach. Lekcje odbywają się stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach, w domu u prowadzącego lub ucznia. Również jest możliwość zajęć ONLINE.

Pomoże w zrozumieniu zagadnień na poziomie szkoły podstawowej, przygotowaniu do kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej jak i egzaminu kończącego.

Zajęcia dla szkoły średniej zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Maturzystom oferuje pełne przygotowaniu do egzaminu na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Dla studentów może zaoferować pomoc w akwizycji i nauki języka.

Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu, egzaminu maturalnego, czy pomoże w zrobieniu pracy domowej. Również zajmie się osobami, które potrzebują przygotowania do poprawek czy pomocy przy zadaniu domowym. 

Dodatkowo przygotuje osoby dorosłe oraz takie które potrzebują wyniku "aby zdać", dostosowując poziom i zakres materiału ze względu na ucznia.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1.Wypowiedź pisemna .

1.1. Charakterystyka,
1.2. Cytat,
1.3. Dialog,
1.4. Kartka z pamiętnika,
1.5. List,
1.6. Opis,
1.7. Opis przeżyć wewnętrznych,
1.8. Opis sytuacji,
1.9. Opowiadanie,
1.10. Podanie,
1.11. Recenzja,
1.12. Rozprawka,
1.13. Streszczenie,
1.14. Sprawozdanie,
1.15. Telegram,
1.16. Temat wolny,
1.17. Zaproszenie,
1.18. Życiorys,
1.19. CV,
1.20. List motywacyjny
1.21. Przemówienie,
1.22. Wywiad.

2.Utwory Literackie.
2.1. Lektury obowiązkowe,
2.2. Lektury uzupełniające,
2.3. Utwory poetyckie.

3.Gramatyka języka polskiego.

3.1. Fonetyka,
3.2. Słowotwórstwo,
3.3. Fleksja,
3.4. Części mowy,
3.5. Odmienne części mowy,
3.6. Imiesłowy,
3.7. Składnia,
3.8. Zdania złożone. 
3.9. Zróżnicowanie języka,
3.10. Elementy retoryki.

4.Bieżący materiał z zajęć szkolnych oraz przygotowanie go egzaminu 8-klasisty.

5.Czytanie ze zrozumieniem

 

SZKOŁA ŚREDNIA:

1. Omówienie epok oraz utworów literackich.

1.1. Biblia,
1.2. Antyk,
1.3. Średniowiecze,
1.4. Renesans,
1.5. Barok,
1.6. Oświecenie,
1.7. Romantyzm,
1.8. Pozytywizm,
1.9. Młoda Polska,
1.10. XX-lecie Międzywojenne,
1.11. Współczesność.

2. Lektury obowiązkowe i uzupełniające.

3.Wypowiedzi pisemna.

3.1. Streszczenie logiczne,
3.2. Rozprawka,
3.3 Analiza interpretacyjna wiersza,
3.4. Analiza porównawcza wierszy.

4. Przygotowanie do matury ustnej . 

5. Arkusze i zadania maturalne .

6.Omówienie innych tekstów kultury.

6.1. Elementy historii sztuki,
6.2. Malarstwo,
6.3. Film,
6.4. Analiza tekstów muzycznych.

7.Bieżący materiał szkolny.

STUDIA - AKWIZYCJA I NAUKA JĘZYKA

1. Rozwój językowy dziecka,
2. Glottodydaktyka,
3. Kompetencja językowa.
4. Kształcenie wielozmysłowe,
5. Sprawności językowe,
6. Metody nauczania języków obcych,
7. Zjawisko lęku językowego

 

Zajęcia mogą mieć charakter przypomnienia konkretnego zagadnienia, działu, jak i również kursu maturalnego indywidualnego lub dla grup na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

Zajęcia odbywają się  w umówionym miejscu, u ucznia lub u prowadzącego. Również  w formie  online . 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRACY W GRUPACH! ILOŚĆ, MIEJSCE ORAZ CENA DO UZGODNIENIA .

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 795-761-133 lub bydgoskiecentrum@gmail.com.

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO JUSTYNY - 791-857-322 lub justyna.rogalska@interia.pl

Formularz zgłoszeniowy

Zainteresowany ofertą? zapraszam do kontaktu.

Kontakt


W umówionym miejscu

U prowadzącego lub ucznia

ONLINE

+48 795 761 133
(Filip Iwiński)

bydgoskiecentrum@gmail.com