JĘZYK NIEMIECKI


Zajęcia prowadzi Zuzanna Nawrot - absolwentka VII L.O w Bydgoszczy, studentka lingwistyki stosowanej - angielski z niemieckim. Język angielski i niemiecki to jej konik, przez co dalej uczy się w tym kierunku. Może pochwalić się wynikami z matury podstawowej i rozszerzonej rzędu 100%! Czynna uczestniczka wymian międzynarodowych na poziomie akademickim. Korepetytorka od 2018 roku. Z językiem niemieckim pomoże na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej (poziom podstawowy).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - bieżący oraz zaległy materiał. Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu kończącego szkołę podstawową. Pomoże z zadaniem domowym oraz przygotowaniem prac. 

- SZKOŁA ŚREDNIA– bieżący oraz przyszły materiał. Przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w formie pisemnej oraz ustnej.

- DOROŚLI – przygotowanie do egzaminów maturalnych. Przypomnienie wiadomości z lat szkoły. Doświadczona w pracy z ludźmi dorosłymi.

 

Cena korepetycji z języka niemieckiego wynosi 50 zł za 60 minut zajęć. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach oraz w formie online. 

 

 

Zuzanna Nawrot - absolwentka VII L.O w Bydgoszczy, studentka lingwistyki stosowanej - angielski z niemieckim. Język angielski i niemiecki to jej konik, przez co dalej uczy się w tym kierunku. Może pochwalić się wynikami z matury podstawowej i rozszerzonej rzędu 100%!

 

Czynna uczestniczka wymian międzynarodowych na poziomie akademickim. Korepetytorka od 2018 roku. Zajęcia z języka niemieckiego prowadzi na poziomie  szkoły podstawowej oraz szkoły średniej.  

 

Prowadzi zajęcia dla osób indywidualnych, w parach  jak i w grupach. Lekcje odbywają się   stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach, w domu u prowadzącego lub ucznia. Również jest możliwość zajęć  ONLINE.

 

Pomoże w zrozumieniu zagadnień na poziomie szkoły podstawowej, przygotowaniu do kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej jak i egzaminu kończącego.

 

Zajęcia dla szkoły średniej na poziomie podstawowym. Maturzystom oferuje pełne przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym.

 

Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu, egzaminu maturalnego, czy pomoże w zrobieniu pracy domowej. Również zajmie się osobami, które potrzebują przygotowania do poprawek czy pomocy przy zadaniu domowym.

 

Dodatkowo przygotuje osoby dorosłe oraz takie które potrzebują wyniku aby zdać, dostosowując poziom i zakres materiału ze względu na ucznia.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1. Gramatyka.

1.1. Czasownik - mocne i słabe cd., zwrotne i nieregularne w czasach Präsens, Perfekt, Präteritum, wprowadzenie czasu Futur I,
1.2. Rzeczwonik - użycie rzeczownika w dopełniaczu,
1.3. Przeczenia - nichts, niemand , nie.
1.4. Zaimek - dzierżawczy w dopełniaczu, osobowy w dopełniaczu, wskazujący dieser, jener oraz a lle i beide ,
1.5. Przyimek - przyimki z celownikiem, biernikiem, celownikiem i biernikiem,
1.6. Przymiotnik - odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika. 
1.7. Zdania - współrzędne złożone ( sonst, trotzdem ), zdania poboczne ( als, wenn, obwohl , zdania pytające pośrednie)

 

2. Słownictwo -  podstawowe związane bezpośrednio z życiem codziennym, dotyczące zainteresowań, zakupów, podróży, wykształcenia i pracy. 

 

 

SZKOŁA ŚREDNIA:

1. Gramatyka - poziom do B1+

1.1. Czasownik - czas  Plusquamperfekt następstwo czasów.
1.2. Rzeczownik - rzeczowniki odmiany przymiotnikowej. 
1.3. Zaimek - pozostałe zaimki nieuwzględnione w poziomie A1 i A2,
1.4. Przyimek - przyimki z doepłaniczem,
1.5. Zdania - pozostałe podstawowe typy zdań pobocznych.

2. Słownictwo - opanowanie podstawowego słownictwa umożliwiającego wypowiedzi na typowe tematy związane z zainteresowaniami i sprawami zawodowymi uczącego się, z filmem, sztuką, literaturą, muzyką; słownictwo umożliwiające wyrażenie przekonania, opinii, załatwianie formalności w sklepie, banku, biurze podróży, umożliwiające złożenie reklamacji, opis wypadku, oddanie sprzętu do naprawy.

3. Prace pisemne - wypracowania, listy, e-mail, ogłosenia i reklamacje. 

4. Przygotowanie do matury podstawowej w formie pisemnej oraz ustnej.

5. Arkusze i zadania maturalne.

6. Bieżący materiał szkolny.

 

 

Zajęcia mogą mieć charakter przypomnienia konkretnego zagadnienia, działu, jak i również kursu maturalnego indywidualnego lub dla grup na poziomie podstawowym.

 

 

Zajęcia odbywają się w umówionym miejscu, u ucznia lub u prowadzącego. Również w formie online.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRACY W GRUPACH! ILOŚĆ, MIEJSCE ORAZ CENA DO UZGODNIENIA.

 

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 795-7961-133 lub bydgoskiecentrum@gmail.com

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO ZUZANNY - 608-508-813 lub zuzanna.nawrot02@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Zainteresowany ofertą? zapraszam do kontaktu.

Kontakt


W umówionym miejscu

U prowadzącego lub ucznia

ONLINE

+48 795 761 133
(Filip Iwiński)

bydgoskiecentrum@gmail.com