JĘZYK ANGIELSKI


Zajęcia prowadzi Zuzanna Nawrot - absolwentka VII L.O w Bydgoszczy, studentka lingwistyki stosowanej - angielski z niemieckim. Język angielski i niemiecki to jej konik, przez co dalej uczy się w tym kierunku. Może pochwalić się wynikami z matury podstawowej i rozszerzonej rzędu 100%! Czynna uczestniczka wymian międzynarodowych na poziomie akademickim. Korepetytorka od 2018 roku. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi na poziomie szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz studiów. Poziomy od A1 do C2! 

SZKOŁA PODSTAWOWA - bieżący oraz zaległy materiał. Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu kończącego szkołę podstawową. Pomoże z zadaniem domowym oraz przygotowaniem prac. 

- SZKOŁA ŚREDNIA– bieżący oraz przyszły materiał. Przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym w formie pisemnej oraz ustnej.

SZKOŁA WYŻSZA - opanowanie materiału do poziomu C2. Zadania gramatyczne, wypowiedź pisemna, słownictwo.

- DOROŚLI – przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz akademickich. Przypomnienie wiadomości z lat szkoły. Doświadczona w pracy z ludźmi dorosłymi.

 

Cena korepetycji z języka angielskiego wynosi 50 zł za 60 minut zajęć. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach oraz w formie online. 

 

Zuzanna Nawrot - absolwentka VII L.O w Bydgoszczy, studentka lingwistyki stosowanej - angielski z niemieckim. Język angielski i niemiecki to jej konik, przez co dalej uczy się w tym kierunku. Może pochwalić się wynikami z matury podstawowej i rozszerzonej rzędu 100%!

 

Czynna uczestniczka wymian międzynarodowych na poziomie akademickim. Korepetytorka od 2018 roku. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi na poziomie szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz studiów. Poziomy od A1 do C2 !

 

Prowadzi zajęcia dla osób indywidualnych, w parach  jak i w grupach. Lekcje odbywają się  stacjonarnie w Bydgoszczy i okolicach, w domu u prowadzącego lub ucznia. Również jest możliwość zajęć ONLINE .

 

Pomoże w zrozumieniu zagadnień na poziomie  szkoły podstawowej, przygotowaniu do kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej jak i egzaminu kończącego.

 

Zajęcia dla  szkoły średniej zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.  Maturzystom oferuje pełne przygotowaniu do egzaminu na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

 

Studentom pomoże w opanowaniu materiału na dowolnym poziomie nauczania - do poziomu C2.

 

Przygotuje do kartkówki, sprawdzianu, egzaminu maturalnego, czy pomoże w zrobieniu pracy domowej. Również zajmie się osobami, które potrzebują przygotowania do poprawek czy pomocy przy zadaniu domowym. 

 

Dodatkowo przygotuje osoby dorosłe oraz takie które potrzebują wyniku aby zdać, dostosowując poziom i zakres materiału ze względu na ucznia.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1. Słownictwo -  ze wszystkich obszarów na poziomie A1-B1 w zależności od profilu klasy i poziomiu ucznia.

2. Gramatyka oraz czasy gramatyczne:

2.1. Present Simple,
2.2 Present Continous,
2.3. Present Perfect,
2.4. Present Perfect Continous,
2.5. Past Simple,
2.6. Past Continous,
2.7. Past Perfect,
2.8. Future Simple,

2.9. Zdania warunkowe typu I i II,
2.10. Strona bierna,
2.11. Mowa zależna,
2.12. Czaswoniki złożone oraz modalne,
2.13. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
2.14. Przysłówki - stopniowanie, konstrukcja _(not) as + przysłowek + as,
2.15. Zamiki nieokreślone opisujące ilość i licznę ( some, any, many, much, enough, etc.) ,
2.16. Przedimki - określone, nieokreślone,
2.17. Przyimki - czasu i miejsca oraz w okolicznościach kierunku,

3. Pomoc w wypowiedzi pisemnej oraz ustnej na dowolnym poziomie.

 

SZKOŁA ŚREDNIA :

1. Słownictwo ze wszystkich obszarów na poziomie A2-B2/B2+, wraz z materiałem z matury rozszerzonej.

2. Gramatyka jak wyżej, z uzupełnieniem w zależności od poziomu ucznia oraz :

2.1. Pytania typu Question Tags,
2.2. Imiesłów czynny i bierny,
2.3. Rzeczwoniki - regularna i niergularna liczba mnoga, rzeczowniki dzierżawcze,
2.4. Przymiotniki - stopniowanie regularne i niergularne,
2.5. Zaimki - osobowe , wskazujące (this, that, etc.) , dierżawcze (mine, yours, etc.), względne (who, which, etc.), zwrotne (myself, yourself, etc.),  wzajemne, nieokreślone,
2.6. Liczebniki główne i porządkowe,
2.7. Spółniki - and, but, unless, that, while, before, because, so, although,  etc.
2.8. Zadania z potmiotem There oraz it ,
2.9. Zadania warunkowe typu 0, I, II, III oraz typ mieszany,

3. Wypowiedzi pisemne  - objaśnienie typowego słownictwa, zwrotów, czasu gramatycznego oraz stylu jaki charakteryzuje daną wypowiedź.

3.1. Pocztówka, wiadomość,
3.2. Zaproszenie,
3.3. Ogłoszenie,
3.4. Ankieta,
3.5. List prywatny i formalny,
3.6. Podanie o pracę,
3.7. Zapytanie,
3.8. Przeprosiny

4. Przygotowanie do matury podstawowej oraz rozszerzonej w formie pisemnej oraz ustnej.

5. Arkusze i zadania maturalne.

6. Bieżący materiał szkolny.

 

STUDIA - POZIOM AKADEMICKI:

1. Zadania gramatyczne na pozomie C1:

1.1. Zdania oznajmujące i pytające we wszystkich czasach,
1.2. Present Simple - czasowniki nie tworzące formy ciągłes (np. own, possess, hate, owe),
1.3. Past Simple - różnice w użyciu  used to do  i _wolud do,
1.4. wyrażenia odnoszące się do przyszłości ( be going to do, be about to do, be due to do, be to do, be bound / sure to do, be on the point / verge of doing, be (un)likely to do)
1.5. Wprowadzenie czasów Past Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous,
1.6. Forma  be going to ,
1.7. Formy  be used to doing / get used to doing,
1.8. Zdania warunkowe - wszystkie zagadnienia ich dotyczące na poziomie C1,
1.9. Strona bierna w odniesieniu do wszystkich czasów,
1.10. Czasowniki nieprzechodnie,
1.11. Twierdzenia, przeczenia, pytania, rozkazy, życzenia, sugestie oraz czasowniki wprowadzające mowę zależną, relacjonowanie aktualnych wydarzeń, wyrażanie prawd uniwersalnych i praw natury,
1.12. czasownik (np. look forward to, be/get used to, be accustomed to, be busy, it’s no use, it’s (no) good / worth, what’s the use, can’t help, there’s no point in, can’t stand, have difficulty (in), have trouble, in addition to, prefer doing sth to sth else),
1.13. Forma gerundialne,
1.14. Różnica w znaczeniu czasowników __ w zależności od tego, czy po nich następuje forma gerundialna, czy też bezokolicznik czasownik ( np. like, love, begin, start, hate, can’t stand) + forma gerundialna lub bezokolicznik bez zmiany znaczenia.
1.15.  Tryb łączący -  różnice w jego użyciu w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego – po czasownikach, np. demand that, insist that, request that, suggest that, recommend that – po wyrażeniach, np. it is important / necessary / essential / vital / imperative that,
1.16. Inwersja,
1.17. Zdania podrzędne - na każdym z poziomów.

2. Wypowiedź pisemna na poziomach C1 oraz C2, wraz z wykorzystaniem odpowiedniego słownictwa, konstrukcji gramatycznych i zwrotów.

2.1. Essay,
2.2. Report,
2.3. Formal letter of application/ inquiry/ complaint

 

Zajęcia mogą mieć charakter  przypomnienia konkretnego zagadnienia, działu, jak i również kursu maturalnego indywidualnego lub dla grup na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

Zajęcia odbywają się w umówionym miejscu, u ucznia lub u prowadzącego. Również  w formie   online.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRACY W GRUPACH! ILOŚĆ, MIEJSCE ORAZ CENA DO UZGODNIENIA.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 795-761-133 lub bydgoskiecentrum@gmail.com

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO ZUZANNY - 608-508-813 lub zuzanna.nawrot02@gmail.com

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Zainteresowany ofertą? zapraszam do kontaktu.

Kontakt


W umówionym miejscu

U prowadzącego lub ucznia

ONLINE

+48 795 761 133
(Filip Iwiński)

bydgoskiecentrum@gmail.com